Саопштења

Месни одбор Сефкерин: Активисти СНС волонтирали у акцији уређења порте цркве

Активисти СНС волонтирали у акцији уређења порте цркве

АктивистиОпштинскогодбораОпово, МесногодбораСефкерин, организовалисусекакобидалисвојличнидоприносдасеупортицрквеСветогархангелаГаврилапоставеимонтирајупаркинзизабициклеикантезаодлагањесмећа.

Поредбројнихакцијакојесамиорганизујемоврлорадосеодазивамораднимакцијамакојеорганизујуидругеустанове, јернамјенајбитниједапокажемодруштвенуодговорностидопринесеморазвојунашегместа“, поручилисуактивистиСрпскенапреднестранкеизСефкерина.