SAVET ZA POPULACIJU, BRIGU O DECI I SOCIJALNA PITANjA: PODELjENO 127 NOVOGODIŠNjIH PAKETIĆA